نقد نمایش خفگی ماهی ها در آب شور – دکتر بابک دهقانی

❇️نقد نمایش “خفگی ماهی ها در آب شور” ???? نویسنده و کارگردان: رضا جوشعار ???? منتقد: دکتر بابک دهقانی ????نقد به این معنا نیست که من بهتر از شما می دانم. بلکه به این معناست که من از زاویه دیگری…

نقد نمایش خفگی ماهی ها در آب شور – فهیمه آصفری

????نقد نمایش “خفگی ماهی ها در آب شور” ???? نویسنده و کارگردان: رضا جوشعار ???? منتقد: فهیمه آصفری کارشناس هنرهای نمایشی ????مردان و زنانی که در مقابل عشق و تعصب کم می آورند. در نمایش “خفگی ماهی ها در آب…

نقد نمایش خفگی ماهی ها در آب شور – رضا آشفته

✅نقد نمایش “خفگی ماهی ها در آب شور” ????نویسنده و کارگردان: رضا جوشعار ????منتقد: رضا آشفته منتقد و نویسنده ????روایتی از دلدادگی در زمانۀ ما ????نمایش “خفگی ماهی ها در آب شور” درباره انتخاب همدیگر برای تداوم یک زندگی طولانی…