نقد نمایش نام تمام مردگان یحیاست – منتقد: فریده گرمساری

???? نقد نمایش ” نام تمام مردگان یحیاست” ???? نویسنده و کارگردان : کورش سلمانی ???? منتقد: فریده گرمساری کارشناس هنرهای نمایشی ????نمایشنامه نام تمام مردگان یحیاست موضوع قابل توجهی دارد که این موضوع می توانست در قالب دیگری با…

نقد نمایش ” نام تمام مردگان یحیاست” – منتقد: سیما پورسالاری

♻️ نقد نمایش ” نام تمام مردگان یحیاست” ???? نویسنده و کارگردان : کورش سلمانی ???? منتقد: سیما پورسالاری کارشناس هنرهای نمایشی ????درد را از هر طرف که بنویسیم درد است جنگ را به هر قلم که تفسیر کنیم سیاه…

نقد نمایش ” نام تمام مردگان یحیاست – منتقد: ساسان شکوریان

????نقد نمایش ” نام تمام مردگان یحیاست” ???? نویسنده و کارگردان : کورش سلمانی ???? منتقد: ساسان شکوریان کارشناس هنرهای نمایشی ???? جنگ به عنوان پدیده ای اجتماعی-سیاسی همواره بر هنر تئاتر تأثیر گذاشته است و تئاتر نیز در شکل…