نقد نمایش ” نام تمام مردگان یحیاست” – منتقد: فهیمه آصفری

♻️نقد نمایش ” نام تمام مردگان یحیاست”

????نویسنده و کارگردان : کورش سلمانی

???? منتقد: فهیمه آصفری
کارشناس هنرهای نمایشی

???? وقتی استخوانی جگر گوشه دو مادر می شود.

???? هیچ نقدی نهایی نیست. هر منتقدی در هر بازخوانی اثر، با متنی نو مواجه می شود. ما همواره دگرگون می شویم و با هر دگرگونی ما، متنی که خوانده ایم نیز دگرگون می شود. منتقد در هنگام نقد نباید باورهای سیاسی، مذهبی، اخلاقی و … خود را دخالت دهدو به عبارت دیگر ابزار سنجش موفقیت یا عدم موفقیت یک اثر را باید از درون خود اثر بیرون کشید.
بازی کورش سلمانی با مخاطب پیش از برخورد هر عنصری بازی با احساس است. استخوان‌هایی که در درون انسان های دوره بعد جای گرفته اند و عمیق‌تر از قبل در گوشت و جان مردم قرار می‌گیرند. مخاطب به شکل عمیقی این رخداد را در درون خود به هنگام تماشای نمایش احساس می کند.
«نام تمام مردگان یحیاست» همانطور که از اسم نمایش نمایان است، با محتوای عمیقی که یدک می کشد، کاری با مخاطب اش می کند که آدم را وادار می کند به لایه های درونی تر اثر فرو برود. یحیاهایی که سمبل عشق و مقاومت هستند و انتظار پدر و مادرانی که سالهاست دلخوش به آمدن استخوانی از فرزندانشان هستند. این استخوان ها در جای جای طراحی صحنه بر مخاطب آوار می شوند و مفهوم انتظار را یادآوری می کنند.
منتظرانی که کارد به استخوان شان رسیده، اما هنوز ایستاده اند. مادرانی که در انتظار تکه ای استخوان خود پوست و استخوان شده اند ولی دست از انتظار نکشیده اند.
این نمایش درواقع نوعی نمایش جنگ است. جنگ آدمها با درونشان که سال‌ها با آن درگیرند وخواهند بود. متن نمایش به خوبی توانسته بود این حس مادرانه را به بیننده انتقال دهد.
تابلوهای آویزان تابوت و صندلی استخوانی، سمبل هایی هستند که هر کدام معنایی را القا می‌کند که کاملاً با فضای نمایش عجین شده اند. طراحی صحنه موجز و مفید است، طراحی نور می‌توانست ساده تر باشد. شکست‌های نوری پشت سر هم در جابجایی صحنه ها کمی مخاطب را اذیت می‌کرد.
بازی های در بستر رئال و روان بازیگران بخوبی توسط کارگران طراحی شده بود. البته گریم مادران چشم انتظار با توجه به گذشت زمان سی و اندی سال از شهادت فرزندان، هنوز جای کار داشت و لازم بود دقت و توجه بیشتری به آن می شد.
در کل کورش سلمانی به خوبی توانسته بود رسالت خود را در مورد تئاتر پسا جنگ و مصائب آن انجام دهد.

????کانون منتقدان تئاتر استان هرمزگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *