نقد نمایش نگاهم به دریاست تا کسی آب نبرد – امید الماسی نیا

????نقد نمایش “نگاهم به دریاست تا کسی آب نبرد” ???? نویسنده:رضا گشتاسب، ???? کارگردان: حسن سبحانی مینابی ???? منتقد: امید الماسی نیا کارشناس هنرهای نمایشی ???? نمایش «نگاهم به دریاست تا آب نبرد » همانند سایر آثار رضا گشتاسب از…

نقد نمایش نگاهم به دریاست تا کسی آب نبرد – رضا آشفته

✅نقد نمایش “نگاهم به دریاست تا کسی آب نبرد” ???? نویسنده:رضا گشتاسب ???? کارگردان: حسن سبحانی مینابی ???? منتقد: رضا آشفته منتقد و نویسنده ???? جاودانگی یک لحظه باور داشتن هر چیزی است که حوصله را تا به جایی میبرد…

نقد نمایش نگاهم به دریاست تا کسی آب نبرد – حسن رونده

⚜️نقد نمایش “نگاهم به دریاست تا کسی آب نبرد” ???? نویسنده:رضا گشتاسب ???? کارگردان: حسن سبحانی مینابی ???? منتقد: حسن رونده کارشناس ارشد هنرهای نمایشی ???? عشق، زندگی، جنگ و حنایی به رنگ بنفش ????دریا مظهر سخاوت است، و قاسم…